Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Το Τμήμα Θεολογίας προσφέρει στους φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και τη μελέτη της Ορθόδοξης θεολογίας, της θρησκείας και σύγχρονου πολιτισμού. Επίσης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να καλλιεργούν πρακτικούς κλάδους της Θεολογίας, όπως είναι η χριστιανοπαιδαγωγική και η θρησκευτική αγωγή, η ποιμαντική, και η  (εφαρμοσμένη) κοινωνιολογία της θρησκείας και του χριστιανισμού αλλά και να δημιουργούν την απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ Πανεπιστημίου, Εκκλησίας και Κοινωνίας.

Από το 2011 οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Β΄Φάση), το οποίο έχει στόχο να προσφέρει στους φοιτητές εργασιακή εμπειρία και να τους φέρει σε επαφή με πιθανούς μελλοντικούς χώρους εργασίας. Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι επιλεγόμενο μάθημα και αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών μετά από  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.  Σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές που βρίσκονται στο Η’ εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών τους.

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έχει μια μοναδική καινοτομία, καθώς οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν τον Τομέα στον οποίο επιθυμούν να ασκηθούν. Οι Τομείς είναι 3:

1)      Πρακτική Άσκηση σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2)      Πρακτική Άσκηση ποιμαντικού έργου σε ενορίες και Ιερές Μητροπόλεις

3)      Πρακτική Άσκηση κοινωνικού έργου στην Εκκλησία, σε Ο.Τ.Α και Μ.Κ.Ο.

 

Department of Theology – Aristotle University

The Department of Theology enables the students to attain a wide scope of theological courses, focusing on research and study of the Orthodox theology, the world religions and the modern world in its cultural and social manifestations. Additionally, it offers students the opportunity to be engaged in practical sectors of theological studies, as it is religious education, pastoral theology and applied sociology of religion/ Christianity and helps them create effective contact between the University, Church and Society.

Since 2011, the students of the Department can take part in the second phase of Internship Programme (Practicum), which aims to offer them working experience and bring them closer to their  future workplaces. The Internship Programme is an optional course after the decision of the General Assembly of the Department and it  can also be found in the Student’s Guide of the Department of Theology. The students who participate must be in the last semester of their graduate studies.

The Programme offers a unique innovation, as students can choose the sector they would like to do their Internship. The sectors offered are the 3 following:

1)      Schools of Secondary Education

2)      Pastoral services in parishes and offices of various Metropolises

3)      Social services in churches, local authorities and N.G.Os